Q&A
  FAQ
  인증문의/신청
  불만 및 이의제기
  인증기업 검색
   현재위치: 고객서비스 > 인증기업 검색 > 목록 > 상세내용


목록 이전화면
 인증번호  QAGMR130002 EAGMR130002
 인증일  2013/06/11
 회사명  ㈜엔제이이앤씨
 심사규격  KS Q ISO 9001 / KS I ISO 14001
 사업장  경기도 부천시 오정구
 인증범위  전기공사 및 정보통신 공사의 시공
 대표자명  김기택
 인증상태  유지
 인증 내용
이전 다음 목록 이전화면
[전체: 454 건] [페이지: 10/46]
No. 인증일 인증번호 회사명 심사규격 인증상태
85 2014/04/01 QAGMR140026 ㈜우정 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
86 2014/04/01 QAGMR140027 한성정기 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
87 2014/04/21 QAGMR140029 ㈜양우 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
88 2014/04/14 QAGMR140030 ㈜나래산업 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
89 2014/04/14 EAGMR140012 ㈜나래산업 KS I ISO 14001 / ISO 14001 취소
90 2014/04/28 QAGMR140030 ㈜현진솔루션 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 유지
91 2014/05/03 QAGMR140031 부산정공사 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
92 2014/05/14 QAGMR140032 주식회사 티씨하이테크 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
93 2014/05/28 QAGMR140033 ㈜샤인 KS Q ISO 9001 / ISO 9001 취소
94 2014/05/28 EAGMR140013 ㈜샤인 KS I ISO 14001 / ISO 14001 취소

  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]